Tuesday, June 20, 2017

ს.ახალაბასთუმანიყულევი

Sunday, June 18, 2017

ბლოგის მიზანი

ჩემი  ბლოგის მიზანია მოსწავლეებს, მასწავლებლებს  და ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მიაწოდოს საჭირო   და სასარგებლო ინფორმაციები.
სამეგრელო, და მთელი დას. საქართველო გამოირჩევა ბუნების მრავალფეროვნებით.
შევეცდები მუდამ განვაახლო ბლოგი, დავაინტერესო მნახველი ჩემს მიერ გადაღებული ფოტომასალით   სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონებიდან, სოფლებიდან და ა.შ.
განთავსებული მაქვს:
  • პროექტის გეგმები
  • ფოტოები
  • V კლასთან  ერთად განხორციელებული სასწავლო ექსკურსიის მასალები.1.პროექტის სახელი
ექსკურსია ზუგდიდი-ბაგრატის ტაძარი - გელათი - მოწამეთა - სათაფლია - ზუგდიდი

2. პროექტის სრული აღწერა.
ჩვენი ამოცანაა განვახორციელოთ მოგზაურობა იმერეთში, კერძოდ მოვილოცით ბაგრატის და გელათის ტაძრები. ჩვენ შევისწავლი  ამ კუთხის ბუნებას,ყოფასდა ისტორიულ ძეგლებს.ვიმოგზაურებთ ფეხითშევაგროვებთ ცნობებს მხარის ისტორიის,ეთნოგრაფიის და ყოფაცხოვრების შესახებ.
3. პროექტის   აქტუალობა
ნებისმიერი ექსკურსია აძლევს ადამიანს ახალ ცოდნას ბუნებაზე, საზოგადოებაზე, ისტორიულ მოვლენებზე, .. წარმოადგენს სწავლის პროცესის ნაწილს
4. პროექტის  მიზნები:
ხელი შეუწყოს გარემოსადმი სწორი დამოკიდებულების გამომუშავებას; ამა თუ იმ საკითხისადმი ინტერესის გაღვივებას; მოტივაციის ამაღლებას; საგანთა შორის ინტეგრაციას; გარემოზე დაკვირვების, ჯგუფური მუშაობის, სოციალური, კვლევითი   და თვითმართვის, დაგეგმვის  უნარების განვითარებასინფორმაციის შეგროვებას;  
3მონაწილე კლასები:
V
4. ვადებიხანგრძლივობა
27 მაისი

5.პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში.
მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაცი, წარმოადგენენ პრეზენტაციის სახით. გარდა ამისა ,მიმოიხილავენ  ჯგუფებში იმერეთის მდებარეობას, მოსახლეობას, მეურნეობას, ღირსშესანიშნაობებს.
6. მოსალოდნელი შედეგიპროდუქტირაც შეიძლება შეიქმნას.
მოსწავლეები აკავშირებენ ფაქტებს და მოვლენებს ისტორიულ ეპოქასთან.ახასიათებენ და ადარებენ ერთმანეთს წარსულს და აწმყოს. უყალიბდებათ პატრიოტიზმის გრძნობა. ეცნობიან ისტორიას. უვითარდებათ ესთეტიური აღქმის უნარი. სწავლობენ დამოუკიდებელ მუშაობას,კვლევაძიებას. ქმნიან თვალსაჩინო მასალას ფოტოალბომს,  ჩანახატებსესეებს...

7.სარგებელი სხვებისთვის.
მოძიებული ინფორმაცია დაეხმარება სხვებს მხარის უკეთ გაცნობის მიზნით.

8. სამუშაო ენა.
ქართული.

9.მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
არ არის.
10.საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი.
მოგზაურობა კავშირშიაგეოგრაფიასთან, [მოსწავლეები მოახდენენ მხაარეებზე დაკვირვებას რის შედეგად დაგეგმავენ დღეს. ისტორია–,ხელოვნებასთან

1
1.პროექტის ავტორი.

საზოგადოებრივი კათედრის თავმჯდომარე, ისტორიის მასწავლებელი: მაია ესართია

მდ. ენგურიჯვრის წყალსაცავიWednesday, September 7, 2011

1. პროექტის სახელწოდება: მიურატების სამეურნეო საქმიანობა სამეგრელოში
2. პროექტის მთავარი იდეა (თემა) 1-2 წინადადებით: ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი წერდა: ,,სამეგრელოს ღვინო საუცხოოა, იგი მაგარი და ბლანტია, მეტად სასიამოვნოა სასმელად და კუჭისათვისაც მარგებელია. მთელს აზიაში უკეთესს ვერაფერს დალევ."
მიურატების მეურნეობებში სალხინოსა და ჭკადუაში ხარობდა ოჯალეშის, ცოლიკაურის, კაჭიჭის, საფერავის, კაბერნეს, ფორტუგეს, დვრიფის, შავას და სხვა ჯიშის ვაზები.
3. პროექტის აქტუალობა: მოსწავლეები აღმოაჩენენ სხვადასხვა ჯიშის ვაზებს, ღვინოს დასაყენებლად გამოყენებულ დანადგარებს, გაეცნობიან მიურატებისა და დადიანების ურთიერთობის ისტორიას
4. პროექტის მიზნები: რაც შეიძლება მეტი ცნობები მოვიპოვოთ მიურატების მოღვაწეობაზე სამეგრელოში, და თუ რატომ დაინტერესდნენ სამეურნეო საქმიანობით, კერძოდ ვენახის გაშენებით.
5. მონაწილეთა ასაკი: 15-17
6. ვადები ხანგრძლივობა: 2012 წლის თებერვლამდე
7. მოსალოდნელი შედეგები\პროდუქტები, რაც შეიძლება შეიქმნას: ბუკლეტები, სლაიდები, სურათების კოლაჟი.
8. პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები:კლასგარეშე ლიტერატურა,ბიბლიოთეკა, ზუგდიდის ისტორიულ მუზეუმში არსებული დოკუმენტები და ჩანაწერები.
9. პროექტის მსვლელობა (ძირითადი აქტივობები):მოსწავლეები დაიყოფიან სამ ჯგუფად: I ჯგუფი მუშაობს ძირითადად ბიბლიოთეკებში, კლასგარეშე ლიტერატურიდან აგროვებს მასალებს.
II ჯგუფი - გადის სალხინოსა და ჭკადუაში აკეთებენ ჩანაწერებს, დაათვალიერებენ ზუგდიდის ისტორიულ მუზეუმს, გაესუბრებიან ზუგდიდში მყოფ მიურატების შთამომავლებს.
III ჯგუფი - მუშაობს კომპიტერთან, ეძებს მასალებს ინტერნეტიდან.
10. საგნებთან\საგნობრივ ჯგუფებთან\ეროვნულ გეგმასთან კავშირი:საგნობრივი ჯგუფი ბუნებისმეტყველება
11. პროექტის ხელმძღვანელი (მასწავლებელი): მაია ესართია
12. ხელმძღვანელის ელ.ფოსტა: esartiamaia65@gmail.com
13. პროექტის ვებ-გვერდი\ბლოგი: sambuneba.blogspot.com

Saturday, November 15, 2008

სამეგრელოს ბუნება


1. პროექტის სახელი:,,სამეგრელოს ბუნება“
2. პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს სამეგრელოს ბუნების, კულტურის და ღირშესანიშნავი ადგილების გაცნობას.
3. პროექტის სრული აღწერა: სამეგრელო ის კუთხეა, რომელზეც დიდ ილიას უთქვამს: ,,სამეგრელოში მოვედი და საქართველო ვნახეო“. სამეგრელოს ბუნება ლამაზი და მიმზიდველია, მოსწავლეები იკვლევენ გეოგრაფიულ გარემოს, კლიმატს, შეისწავლიან ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ხეების უნიკალურ ჯიშებს. გაეცნობიან სამეგრელოში მცხოვრები ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების სახლ-მუზეუმებს. მოიძიებენ ინფორმაციას ამ კუთხის ეკლესია-მონასტრების შესახებ.
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 9-11 კლასები
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 2008 წლის დეკემბერი-2009 წლის ივნისი
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: შესაბამისი ლიტერატურის ბიბლიოთეკებში და ინტერნეტში მოძიება,ექსკურსიების მოწყობა, სურათების გადაღება, დისკუსიის გამართვა ...
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: ფოტოალბომი, ჩანახატები, ბროშურები, პრეზენტაციები, ვებ-ბლოგები.
8. სარგებელი სხვებისთვის: გაეცნობიან და დაათვალიერებენ სამეგრელოს ბუნებას, მოილოცავენ ეკლესია-მონასტრებს.
9. სამუშაო ენა: ქართული
10. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: ქართული - ლიტერატურული ნაწარმოებების, ბიოგრაფიების გაცნობა, მსჯელობის უნარის ჩამოყალიბება, დისკუსიაში მონაწილეობა.
ისტორია - გაეცნობიან ეპოქას, ცნობილი მოღვაწეების წვლილს მეცნიერების და ისტორიული მოვლენების განვითარებაში.
ხელოვნება - ეკლესია-მონასტრების როგორც ხელოვნების ნიმუშის გაცნობა.
11. მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
12. პროექტის ფასილიტატორის სახელი: მაია ესართია და ციცინო თორია
13. პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: esartiamaia65@gmail.com
toriatsitsino@gmail.com
14. პროექტის ფორუმი:
15. პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი: sambuneba.blogspot.com